Dom dziecka

Domy dziecka to placówki, które stanowią całodobowe formy wychowawcze i opiekuńcze.

Dom dziecka

Zdjęcie pobrane z: maptiles.pkt.pl Stanowi to miejsce socjalizacyjne, jakie skierowane jest do osób nieletnich – zarówno małych dzieci, jak również i młodzieży. W domach dziecka podopieczni mogą liczyć na opiekę zarówno okresową, jak i stałą. To najlepsza forma zastępcza dla sierot bądź tych wychowanków, których rodzicom odebrano prawa rodzicielskie.Dom dziecka Zdjęcie pobrane z: maptiles.pkt.pl Podopiecznych domów dziecka określa się sierotami społecznymi. Na chwilę obecną na terenie naszego kraju wyróżnia się kilkaset charakteryzowanych instytucji. W nich natomiast jest parędziesiąt nieletnich w różnorodnych grupach wiekowych.

Dzieci i młodzież z domów dziecka są obejmowane opieką kompleksową. Takie placówki wychowują, zaspokajają niezbędne potrzeby fizyczne oraz psychiczne a także kładą nacisk na rozwój, edukację, wymogi bytowe oraz potrzeby religijne.Dom dziecka Zdjęcie pobrane z: c1.staticflickr.com Dzieciom pomaga się poprzez realizowanie planu pomocy przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny. Jest to sposobność na to, aby zapewnić podopiecznym jak najlepsze wsparcia w każdej sferze jego życia. Domy dziecka zapewniają również korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Ponadto placówki tego typu umożliwiają też objęcie nieletnich działaniami terapeutycznymi.

wspiera: