Socjologia

Socjologia Zdjęcie pobrane z: c4.staticflickr.com

Terminem socjologii określa się dziedzinę wiedzy, która opiera się na badaniach funkcjonowania społeczeństwa oraz wszelkich następujących w jego obrębie zmian i przekształceń. Poddawane gruntownym analizom są także zjawiska społeczne. Socjolodzy trudzą się poszukiwaniem możliwych, optymalnych form pomocy osobom, które dotknęły rozmaite problemy natury społecznej oraz patologie społeczne. Socjologia bada relacje międzyludzkie, wspierając instytucje takie jak organizacje i wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundację czy rodzinę. Analizowane są także wszelkie następujące procesy zmian, a co za tym idzie wnikliwie przygląda się podziałom społecznym. Myśl społeczna, ogólnie pojmowana, była rozwijana już dawien dawno.

Znana jest ona nawet od czasów starożytności. Socjologię krzewili wielcy myśliciele zeszłych stuleci tacy jak chociażby August Comte czy Giambattisst Vico. Socjologowie skupiają się w swojej pracy zarówno na społeczeństwie w ogólnym tego słowa znaczeniu, jak także na grupie społecznej oraz pojedynczej jednostce i jej funkcjonowaniu w społeczeństwie.

wspiera: