Pomoc społeczna

Pomoc społeczna stanowi instytucję, która ma pomagać ludziom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowe. Przykładów okoliczności, w których pomocna okazuje się ta organizacja działająca zgodnie z ustawą jest cała masa. Między innymi takiego wsparcia udziela się w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.

wspiera: